SVJETLO KUR'ANA

DOBRO DOŠLI25.12.2011.

Poruka svakom nevoljniku, tužnom,zaduženom - Seikh Muhammad Mukhtar Ash-Shinqitee

17.12.2011.

Hadisi i savjeti o vrijednosti ranog odlaska na Namaz

Hadisi i savjeti o vrijednosti ranog odlaska na Namaz U ovim vremenima većina klanjača uobičajila je kasniti u džamiju, pa pretežno dolaze kada se uči ikamet ili nakon njega, a često im prođe namaz ili jedan njegov dio. Ponekad se uči ikamet za namaz, a u nekim džamijama je veoma mali broj ljudi, četverica ili peterica, a zatim nakon ikameta dolaze ljudi u skupinama pa ih vidiš i po nekoliko safova, uprkos tome što je ostavljeno 15 minuta nakon ezana ili više da bi klanjači mogli pristići na vrijeme. Zbog ovog kašnjenja ovakvi klanjači propuštaju veliko dobro, a evo nekoliko dokaza za ono što oni propuštaju: 1. Gubljenje smirenosti i skrušenosti, a prenosi se od Ebu Hurejre da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada čujete ikamet, idite korakom (polahko), budite smireni i skrušeni, i ne žurite.“ (Muttefekun alejhi) Zbog žurbe, koja je prisutna kod mnogih, dolazi do gubljenja smirenosti i skrušenosti. 2. često se ovim kašnjenjem propusti vrijednost večernjeg i jutarnjeg odlaska u džamiju, a prenosi Ebu Hurejre od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ''Kad god neko ode u džamiju (radi namaza) ujutro ili navečer – Allah mu pripremi doček u Džennetu koliko god puta ode ujutro i navečer.“ (Muttefekun alejhi) 3. Zbog žurbe se smanjuje broj koraka koji se učine do džamije, a rekao je Uzvišeni: ''I Mi smo zapisali ono što su uradili i njihove korake.“ (Prijevod značenja Jasin, 12.) Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Benu Seleme, ostanite u vašim kućama (nemojte se preseljavati u blizinu džamije), pisat će vam se koraci (nagrada za njih)“, i rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: ''Svaki korak pri dolasku na namaz je sadaka“, i rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: ''Hoćete li da vas uputim na ono čime će vam Allah izbrisati grijehe i povećati stepen (deredžu)?“ Rekoše: ''Hoćemo.'' On reče: ''Temeljno uzimanje abdesta u najtežim uvjetima, mnogo koraka do džamije i iščekivanje namaza. To je vaša pripravnost, to je vaša pripravnost.“ (Muslim) 4. Meleki traže oprost za onoga koji namaz čeka u džamiji prije ikameta, i kome se računa da je u namazu, pa oni koji kasne sve ovo propuštaju. Od Ebu Hurejre se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada čovjek lijepo uzme abdest i krene u džamiju, ne želeći ništa drugo osim namaza, neće zakoračiti ni jedan korak a da mu Allah neće povećati jedan stepen i izbrisati po jedan grijeh, a kada uđe u džamiju, on je u namazu sve dok je u džamiji radi namaza. A meleki donose na njega salavat dok god se nalazi na mjestu na kojem je klanjao: 'Oprosti mu Allahu i smiluj mu se.''' (Buharija) U jednoj predaji stoji: ''Jedan od vas je u namazu sve dok je namazom zauzet i dok ga jedino namaz sprečava da se vrati svojoj porodici.“ 5. Kašnjenjem se većinom gubi mjesto u prvom safu i time i njegova vrijednost, a rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Kada bi ljudi znali kakva je vrijednost ezana i prvog safa, i kada se ne bi mogli dogovoriti ko će učiti ezan ili stati u prvi saf nego bacanjem kocke, bacali bi kocku. A kada bi znali vrijednost ranjenja na namaz, oni bi se u tome natjecali.“ (Muttefekun alejhi) I rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: ''Najbolji saf muškaraca je prvi saf, a najslabiji je zadnji saf.” (Muslim) 6. Zbog kašnjenja većinom se propušta početni tekbir (tekbiretul-ihram), a to je najvredniji tekbir. Bezzar bilježi hadis od Ebu Derdaa da je rekao: ”Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Uistinu svaka stvar ima svoj najvredniji dio, a najvredniji dio namaza je početni tekbir, pa ga čuvajte'' (El-Kešf, 521), a prenosi se od Ebu Hurejre hadis merfu‘: ''Svaka stvar ima svoj najodabraniji (najbolji) dio, a najodabraniji dio namaza je prvi tekbir (početni tekbir).“ 7. Kašnjenjem se propuštaju pritvrđeni sunneti prije farz-namaza, kao što je sabahski sunnet, a bilježi Muslim hadis od Aiše, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Dva rekata sabaha (sabahskog sunneta) bolja su od dunjaluka i svega što je na njemu.“ Bilježi Ebu Davud hadis merfu‘: ''Ne ostavljajte ih (sabahske sunnete) pa makar vas progonila konjica.'' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je dva rekata prije podnevskog farz-namaza, a ponekad bi klanjao četiri, kao što bilježi Tirmizi od Alije i Aiše, a autori Sunena bilježe hadis merfu‘ od Ummu Habibe: ''Ko bude klanjao prije i poslije podne-namaza (farza) po četiri rekata, Allah će ga zabraniti Vatri.“ Od Ibn Omera se prenosi hadis merfu‘: ''Smilovao se Allah čovjeku koji prije ikindije (farza) klanja četiri rekata.“ (Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi sa dobrim senedom) 8. Kašnjenjem se propušta vrijeme u kojem se prima dova, a to je vrijeme između ezana i ikameta. Ebu Davud i Tirmizi bilježe da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ne odbija se dova između ezana i ikameta.“ (Tirmizi je ovaj hadis ocijenio kao hasen.) 9. Onaj koji kasni često propušta ponavljanje riječi ezana i ikameta za mujezinom, te dovu nakon ezana, a iskreno ponavljanje riječi za mujezinom uzrok je ulaska u Džennet, kao što bilježi Muslim od Omera, radijallahu anhu, a Buharija bilježi od Džabira da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko kaže kada čuje ezan: Allahumme Rabbe hazihi'd-da’veti't-tammeh, ve's-salati'l-kaimeh, ati Muhammedeni'l-vesilete ve'l-fadilete, veb’ashu mekamen mahmuden ellezi ve’adteh (Allahu moj, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, podari Muhammedu 'El-Vesile' i 'El-Fadile', i proživi ga na hvale dostojnom mjestu koje si mu obećao), zaslužio je moj šefat na Sudnjem danu.“ 10. Kašnjenjem se propušta zaokupljenost zikrom, dovom i učenjem Kur’ana. Onaj ko dođe u džamiju za vrijeme ezana ili malo nakon njega, ostaje u njoj duže vremena, pa se za vrijeme namaza, prije i poslije njega, približava Uzvišenom Allahu činjenjem različitih ibadeta kao što je zikr, činjenje dove, učenje Kur’ana ili njegovo slušanje, razmišljanje o ajetima Uzvišenog Allaha, osamljivanje uz spominjanje Allaha i obraćanje Njemu, te povlačenje od dunjaluka i njegovih briga, da bi sve to potaklo želju za namazom i skrušenost u njemu, za razliku od onoga koji kasni na namaz. Onaj ko kasni, dok klanja srce mu je obuzeto brigama i jadima, pa se ne posvećuje namazu i većinom nije prisutan u njemu svojim srcem. Nema sumnje da većina onih koji odgađaju svoj odlazak u džamiju dok ne čuju ikamet, nemaju nekog posla kojim bi bili zaokupljeni, osim priča ''rekla-kazala'', zabave i igre, gledanja filmova ili besposlenih sijela, i sličnih stvari kojima se gubi vrijeme ili čine grijesi. Kada bi čovjek navikao sebe na ranije dolaženje na namaz, svaki put bi mu taj raniji dolazak u džamiju bio lakši i draži, uživao bi u boravku u džamiji više nego što uživa u društvu sa svojom porodicom i djecom. Težimo ka tome da ranije dolazimo na namaz da ne bismo bili od onih za koje je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Dokle god budu neki ljudi oklijevali, sve dotle ih Allah unazađuje.“ (Muslim)

15.12.2011.

SVJETLO KUR'ANA


Click here for Myspace Layouts
15.12.2011.

Pokajanje - KORISNI HADISI O POKAJANJU...

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. ''Tako mi Allaha, ja trazim oprost od Allaha i obratim se sa tevbom vise od sedamdeset puta dnevno.'' (Muslim) Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. ''O, ljudi obracajte se Allahu tevbom i trazenjem oprosta! Zaista, ja to uradim stotinu puta na dan.'' (Muslim) Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. ''Allah se vise obraduje pokajanju Njegova roba, nego sto bi se netko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i plodova.'' (Muttefekun alejhi) Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. ''Zaista Allah drzi Svoju ruku ispruzenom tokom cijele noci, primajuci pokajanja onih koji su danju grijesili, a danju pruza ruku, primajuci pokajanja onih koji su nocu grijesili, sve dok sunce ne izadje sa zapada (kao jedan od posljednjih predznaka kraja ovoga svijeta)'' (Muslim) Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. ''Ko se pokaje prije nego sto sunce izadje sa zapada, Allah ce primiti njegovo pokajanje.'' (Muslim)13.12.2011.

Naši Roditelji

Uzvišeni Allah je povezao pravo roditelja sa Svojim pravom, pa kaže: "Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: "Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, odgajali!" (El-Isra, 23.) Od Poslanika, a.s., se prenosi veliki broj hadisa koje je izrekao o dužnostima i pažnji prema roditeljima: "Allahu, dž.š., najdraža djela su: klanjanje namaza na vrijeme i dobročinstvo prema roditeljima." "Božije zadovoljstvo je uz zadovoljstvo roditelja i Božija srdžba uz srdžbu roditelja." "Činite zadovoljstvo svojim roditeljima pa će i vaša djeca činiti vama." "Ko je pokoran Allahu, dž.š., i roditeljima biće u Džennetu na najvišem stupnju." "Tri dove će bez sumnje biti uslišane: dova roditelja kojom proklinje svoje dijete, dova mazluma i dova musafira." Čovjek koji je počinio veliki grijeh upitao je Poslanika, a.s., kako da se osobodi tog grijeha. Poslanik ga je upitao da li ima živu majku. Odgovorio je da nema. Poslanik ga je upitao da li ima živu majčinu sestru. Odgovorio je da ima. "Čini joj dobro", reče Poslanik. "Ako Allah, dž.š., hoće On odloži sve kazne do Sudnjeg dana, osim neposlušnosti roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah, dž.š., ubrzava još na ovom svijetu, prije smrti griješnika." Muaz ibn Džebel prenosi predaju u kojoj stoji da je Poslanik, a.s., zabranio neposlušnost roditeljima makar ga isključili iz nasljedstva. Osobe koje su bile neposlušne prema roditeljima na Dunjaluku neće okusiti džennetskog mirisa. Allah, dž.š., nam poručuje u Kur'anu, a.š.,: "Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku od dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti." ( Lukman,14) Čovjek je dužan poštivati i činiti dobro roditeljima, jer su ga oni izveli na selamet. Pružili su mu svu neophodnu pomoć i pažnju dok je bio bespomoćan. Zatim su ga školovali i dali mu, u okviru svojih mogućnosti, neophodnu poputbinu za život. Islam traži od čovjeka da bude pokoran roditeljima do jedne granice. Ta granica pokornosti nastaje onog trenutka kada ga roditelji hoće odvesti u zabludu, da Allahu,dž.š., pripišemo nešto što mu nedolikuje. Allah, dž.š., nam sugerira da ih tada ne slušamo, ali da se velikodušno prema njima ponašamo. Naši roditelji trebaju biti uz nas, da im možemo pružiti ruku pomoći, uputiti im riječ utjehe, a ne u staračkom domu daleko od onih koji su od njih potekli. Dijete je dio roditelja. Roditelj ga nikada ne zaboravlja i uvijek mu je u stanju oprostiti. A mi, čini mi se, što više napredujemo u nauci, tehnici i drugim oblastima, gubimo onaj istinski osjećaj prema vrijednostima koje vjera naređuje, a o kojima su naši preci itekako vodili računa. Oni su bili na nižem stupnju obrazovanja od nas, u današnjem smislu riječi. Manje su znali, ali su saznano daleko više primjenjivali. Molim Allaha da nas učini pravim dobročiniteljima koji će biti radost u roditeljevom oku, ponos, dika i primjer lijepog odgoja. Ja Rabbi, Ti nas drži svjesnima Tvoje moći a naše ne moći, Tvoje vječnosti a naše prolaznosti, Ja Rabbi, ne dozvoli našim srcima da budu opsjednuta Dunjalukom, a u njih ulij ljubav prema Tebi i težnju da još na ovom, a posebno na budućem svijetu, budu što bliže Tebi i Tvojoj milosti. Amin13.12.2011.

Razmišljanje i Smrti

Rekao je Allahov Poslanik, Muhammed. s.a.v.s.: "Posjećujte mezareve da biste se prisjetili smrti." (Muslim) Uistinu, smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino zašta znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje. Pa ako je jekin (sigurno znanje), zašto se čudimo kada dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak, što traje samo čas ili dan, zašto se borimo da ga produžimo za još jedan dan ili čas. Zemaljski život je varljiv, vječnost je bolja. Uzvišeni Allah je to potvrdio ajetom: "A drugi svijet je bolji i vječan je." Uistinu je trenutak smrti obećani momenat koji nas neće zaobići, ugovoreni sastanak kojem ćemo svi prisustvovati, skup na koji smo svi pozvani. Kamo sreće i velike radosti da je smrt kraj i da poslije nje nema ništa. Ali smrt je tek novi početak pravog i istinskog života. Rekao je Uzvišeni Allah: "Svako živo biće će smrt okusiti i samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše; i ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden- taj je pobijedio (postigao ono što je želio); a život na ovom svijetu (dunjaluk) je samo varljivo naslađivanje." Rekao je Uzvišeni: "Reci: Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet biti vraćeni i On će vas o onome što ste radili obavijestiti." Također je rekao: "Gdje god bili, stići će vas smrt, pa makar bili i u kulama visokim." Čovječe, čuvaj se da sebe grijesima ne opteretiš u nastojanju da svojim bližnjima i prijateljima svojim ugodiš. Ti među njima malo vremena ostaješ, a kad te u mezar polože i samog ostave, neće proći mnogo, a na tebe će zaboraviti, hakatom se smijati i u defove udarati. Za to vrijeme, ti ćeš biti ispitivan potanko, čak i za ono što si im ostavio. Upitan je, jednom prilikom, Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Ko je od ljudi najbistriji i najplemenitiji čovjek?" Odgovorio je: "Onaj ko se od njih nejčešće prisjeća smrti i ko je za nju najspremniji. To su najbistriji ljudi jer stiču čast ovog i počast onog svijeta." (Sanin Musa, "Uljepšaj svoj život")12.12.2011.

PONOSNA MUSLIMANKA

Muslimanko, osjećaj ponos i počast zato što ti je islam darovao opšta prava još prije četrnaest vijekova pomoću kojih si postigla stepen čednosti, slobode počasti, zaštite, ugleda i poštovanja. Pred ovim su posustala različita društva kako nekadašnja tako i sadašnja. Muslimanko, ne potpadaj pod uticaj onih koji ciljaju da ženu muslimanku uznemiravaju i poistovjećuju sa svim onim nesretnicima koji dunjaluku i ljudima robuju. Muslimanko, znaj da ti islam daje mjesto u obavezi naređivanja dobra i odvraćanja od zla te pozivanja Allahu subhanehu ve te ala, u okviru svoje porodice te upućivanja svojih sestara vjernica i svoje familije. Muslimanko, ti pripadaš najboljem ummetu koji se ikada pojavio. Ti si ta koja odgaja muwahhide, ti si ta koja noćima ne spava pored bolesnog djeteta, ti si ta koja je poslušna i pokorna svome mužu. Ti si ta kojoj je obećan Džennet a muž bude s tobom zadovoljna. Ti si ta kojoj su majke pravovjernih uzori, kojoj su ashabijke primjeri. Muslimanko, prisjeti se Omerove, radijallahu anhu, opomene vođe pravovjernih gdje je rekao: “Mi smo bili najponiženiji narod pa nas je Allah, subhanehu ve te ala, uzdigao islamom, i kad god budemo tražili ugled u nečemu drugom osim u islamu, Allah, subhanehu ve te ala, će nas poniziti.” (Navodi Hakim u Mustedreku, 62/1) Muslimanko, ne, nisi ti zarobljena, ti si oslobođena jer robuješ samo Allahu Gospodaru svih svjetova. Tvoj trud i tvoj osmijeh su tvojoj djeci radost a tvome mužu produbljenje njegove ljubavi prema tebi. I nikako ne očajavaj, nikako ne tuguj, ti si biser koji ostaje, koji se spominje, koji se nadgleda, koji su čuva, koji sja i blista i koji svojom ljepotom i toplotom ukućane razveseljava. Ti si ta koja je ponosna jer je muslimanka.

12.12.2011.

AJET

SAMO JE ALLAH ZAŠTITNIK VAŠ I ON JE NAJBOLJI POMAGAČ. ALI-IMRAN,150

12.12.2011.

ALLAHU EKBER

Rekao je Uzvišeni Allah u jednom hadisi-kudsiju: "Robe Moj, ti želiš jedno, Ja drugo, a uvijek se dešava onako kako Ja hoću. Pa ako se prepustiš onome što Ja hoću, pružiću ti i ono što ti hoćeš. A ako se ne pokoriš Mojoj odredbi, namučit ćeš se sa onim sto hoćes, a ipak će biti onako kako Ja hoću!10.12.2011.

Beduin i poznanik

Izišao beduin iz pustinje i dobrovoljno se priključio nekoj vojsci i tako mnogo proputovao. Potom se naselio u jedan grad i tamo dugo ostao. Jednog dana dođe kod njega jedan poznanik iz njegovog mjesta, te mu se on obradova i prinese mu bogatu trpezu. Poznanik se tome mnogo obradova jer je bio puno gladan. Beduin započe razgovor pitajući ga o svojoj porodici: „Reci mi koliko ima kako si došao iz našeg kraja?“ Reče: „Ima deset dana.“ On ga upita: „Kako je moj sin Umejr?“ „Onako kako ti voliš. Napunio je mahalu ljudi i žena.“ Reče: „A kako je Umejrova majka?“ „Dobro je hvala Allahu,“ „A kako ostavi kuću i bašču?“ „Kuću sam ostavio punu familije a bašču procvalu i punu sazrelih plodova.“ Odgovori poznanik. „A kako je naš pas Ika’?“ Upita ga ponovo beduin. „Mnogo je dobar. Njegov lavež se stalno čuje po sokacima.“ Odgovori poznanik. „A kako je moja kamila Zurejka, kako bješe ona?“ Ponovo će beduin. „I ona je mnogo dobra i napredna.“ Odgovori poznanik. Čuvši sve to, beduin se okrenu svom slugi i naredi mu da podigne sofru. Ovaj to i učini iako gost osta gladan. Zatim se beduin okrenu gostu i pita ga ima li još nešto novo što bi mu mogao ispričati, a on odgovori da će mu sve kazati samo neka pita šta želi. Beduin poče ponovo: „Reci mi kako ostavi moga psa Ika’a?“ „Crkao je!“ reče poznanik. „A kako je crkao?“ „Zadavio se jedući kosku Zurejke – tvoje kamile.“ „Pa zar je i moja kamila Zurejka lipsala?“ Reče: „Jeste.“ „A kako je lipsala?“ „Pa zbog prevelikog tereta. Nosila je stalno vodu na grob majke Umejrove.“ A kada i zbog čega je umrla umrla Umejrova majka? Ona umrije od prevelike tuge i plača za tvojim sinom Umejrom.“ „Pa to znači da je umro i moj sin Umejr!?“ „Da. Srušila se kuća na njega.“ „Pa zar se i kuća srušila?“ „Jeste, i kuća se srušila.“ Beduin usta uze štap i krenu da udari svog poznanika, a ovaj, brže bolje, pobježe od njega. (Narodna priča)

10.12.2011.

Uzvišeni Allah je rekao:

Moja ljubav je za one koji se vole u Moje ime, koji skupa sjede u Moje ime, koji jedni druge posjecuju u Moje ime, i koji dijele jedni drugima u Moje ime.. Evo prilike da iskazemo nasu ljubav shodno hadisu Poslanika saws kada nekoga volite u ime Allaha dz.š., onda mu to i kazite.. Ja vas sve volim u ime Allaha dz.š., ...sve koji javno i tajno posjete ovaj moj blog i okoriste se sadržajem Islama10.12.2011.

LJUBAV U IME ALLAHA

"Bit ću ti ona koja će znati da te oraspoloži i utješi kada te dunjalučko trnje povrijedi.. Bit ću ti ona, koja će te uvijek podsjećati na Onoga koji nam je srca spojio.. Bit ću ti ona najdraža, ona sa kojom ćeš stazama ljubavi koračati do hlada koji je naš Gospodar obećao srcima u kojima je zasađena ljubav u ime Njega Uzvišenog !! ♥08.12.2011.

Dova

(Ko ovu dovu izgovori navecer, a bude cvrsto ubijedjen u njena znacenja , pa umre te noci, unici ce u dzennet.Tako je isto i za onoga ko je prouci ujutro) "Allahu moj,Ti si Gospodar.Nema istinskog boga osim Tebe ! Ti si me stvorio i ja sam Tvoj Rob! Ja se drzim zavjeta Tebi datog i obecanja Tvog shodno mojim mogucnostima. Od Tebe trazim utocisce od zla kojeg sam pocinio.Priznajem sve tvoje blagodati koje simi darovao i priznajem grijehe pa mi oprosti , jer niko osim Tebe grijehe ne oprasta"

08.12.2011.

Koristi od Zikra

KORISTI OD ZIKRA – SPOMINJANJA ALLAH DŽ.Š. „O vi koji vjerujete! Allaha često i mnogo spominjite!“ (EL-Ahzab 41) 1. Zikrullah je sebeb tome da budeš čuvan pri nesrećama. 2. Zikrullah u lahkoći i ljepoti čini da budeš čuvan u teškoći. 3. Zikrullah spašava zakira od Allahove dž.š., kazne. 4. Zikrullah priskrbljava zakiru mir i milost i meleke. 5. Zikrullah jača srce i tijelo. 6. Zikrullah osvijetljava lice i srce. 7. Zikrullah priskrbljava nafaku. 8. Zikrullah daje zakiru poštovanje, ugled i blještavilo. 9. Zikrullah priskrbljava zakiru Allahovu dž.š., ljubav. 10. Zikrullah priskrbljava zakiru svjesnost da je pod stalnom kontrolom Allaha dž.š.. 11. Zikrullah priskrbljava zakiru neprestano pokajanje i vraćanje Allahu dž.š.. 12. Zikrullah čini zakira da je uvjek u blizini Allaha dž.š.. 13. Zikrullah priskrbljava zakiru široku spoznaju svega. 14. Zikrullah priskrbljava zakiru to da ima veliko strahopoštovanje spram Allaha dž.š.. 15. Zikrullah priskrbljava zakiru to da i na njega Allah dž.š., zikr čini. 16. Zikrullah daje srcu život poput vode ribi. 17. Zikrullah je hrana za srce i dušu. 18. Zikrullah je lijek za bolesti srca. 19. Zikrullah briše i otklanja grijehe. 20. Zikrullah otklanja nepoznanstvo između roba i Rabba. 21. Zikrullah čini Allaha dž.š., zadovoljnim. 22. Zikrullah tjera šejtana, slabi ga i lomi. 23. Zikrullah otklanja brigu i tugu sa srca. 24. Zikrullah u srce unosi radost i veselje. 25. Zikrullahom se čuvamo od gibeta, nemimeta, laži, ogavnosti... 26. Medžlisi zikra su medžlisi meleka dok su medžlisi gafleta medžlisi šejtana. 27. Zakir svojim zikrullahom valja i sebi i drugima za razliku od gafila. 28. Zikrullah čini Zzakira bezbjednim od stradanja na Sudnjemu danu. 29. Zikrullah popraćen plačom i samoćom je sebeb tome da Allah dž.š., takvog zakira stavi u hlad Arša onda kada će ostali ljudi biti u najvećim žegama. 30. Zikrullah je sebeb Allahovom dž.š., davanju. 31. Zikrullah je najlakši ibadet, pored toga je i najvrijedniji. 32. Zikrullah je džennetsko sjeme. 33. Nagrade priređene za zikrullah nisu kao i nagrade priređene za ostala djela. 34. Neprestani zikrullah nas čini sigurnim od belaja i nesreća koje nastaju onda kada zaboravimo na Allaha dž.š.. 35. Zikr je neprestano uz Allahovog dž.š., roba u svakom halu u kojem se nađe. 36. Zikrullah je svjetlo za zakira na dunjaluku, i sutra u grobu, i u vrijeme proživljenja, i u toku prelaska Sirat-ćuprije; ništa ne osvjetljava srca i grobove kao zikrullah. 37. Zikrullah su vrata na koja se ulazi ka Allahu dž.š., pa kome se ona otvore neka ulazi. 38. Srčanu praznoću može ispuniti samo zikrullah. 39. Zikrullah spaja razbijenost srca, a razbija spojenost briga i muka i grijeha i šejtana. Približava udaljeno, a to je ahiret, i udaljava blizo, a to je dunjaluk. 40. Zikrullah je alarm za buđenje srca. 41. Zikrullah je drvo koje urađa plodovima raznih spoznaja i halova. 42. Zikrullah stavlja zakira u posebnu blizinu kod Allaha dž.š.. 43. Zikrullah zna biti u ravni sa oslobađanjem roba, ili dijeljenjem imetka na Allahovom dž.š., putu, ili čak i sa samom borbom na Allahovom dž.š., putu. 44. Zikrullah je temelj zahvale tj. neće biti zahvalan onaj koji se Allaha dž.š., ne sjeti! 45. Najčasnije stvorenje kod Allaha dž.š., je ona osoba čiji je jezik neprestano vlažan od zikrullaha. 46. Surovost i tvrdoću srca ne može otkloniti ništa osim zikrullaha. 47. Pošto je gaflet bolest srca onda mu je zikrullah lijek. 48. Zikrullah je osnov prijateljstva sa Allahom dž.š., dok je gaflet osnov neprijateljstva sa Allahom dž.š.. 49. Zikrullah najbolje priskrbljava Allahove dž.š., blagodati i ni'mete, i najbolje od nas odbija nesreće. 50. Zikrullah priskrbljava zakiru salevate od Allaha dž.š., i Njegovih meleka. 51. Kome se šeta kroz džennetske bašče neka se drži zikrullaha. 52. Meleki prisustvuju samo onim medžlisima gdje se Allah dž.š., spominje. 53. Allah dž.š., izaziva meleke mnoštvom i istrajnošću ljudi-zakira, i diči se njima. 54. Zakiri će ući u džennet veselo i smijući se. 55. Sva djela su propisana radi zikrullaha. 56. Najboljeg je djela ona osoba koja je isto to djelo najviše propratila zikrom. 57. Stalni zikr mjenja ostale nafile. 58. Zikrullah najbolje pomaže u pokornosti i ibadetu Allahu dž.š.. 59. Zikrullah olakšava sve što je teško. 60. Zikrullah otklanja strah od srca. 61. Zikrullah priskrbljava zakiru posebnu snagu. 62. Džennetlije su sve u trci i takmičenju, ali će zakiri biti prvi. 63. Ko čini zikrullah, Allah dž.š. mu potvrđuje da istinu zbori, pa je za nadati se da će biti upisan među siddike-istinite. 64. Džennetske kuće se izgrađuju pomoću zikra, pa kada čovjek prestane sa zikrullahom - prestanu i meleki praviti kuće jer je ponestalo novca! 65. Zikrullah je brana između čovjeka i džehennemske vatre. 66. Meleki traže oprosta zakiru isto kao što traže i taibu-pokajniku. 67. Planinama i dolinama je drago zbog zikra kojeg tuda čine zakiri. 68. Česti zikrullah čovjeka čuva od munafikluka i licemjerstva. 69. Zikrullah ima poseban lezzet i slast. 70. Zikrullah daje posebno svjetlo licu kako na dunjaluku tako i na ahiretu. 71. Što više zikrullaha ulicom, u džamiji, u kući, na putu itd., više je mjesta koja će ti biti svjedokom na Sudnjemu danu. 72. Bavljenje zikrullahom znači nebavljenje lošom pričom. 73. Šejtani nemaju utjecaja nad nekim dok postoji zikrullah. 74. Zikrullah je bolji od dove. 75. Dova se najbolje prima nakon zikrullaha. (Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje) —08.12.2011.

BISMILLAH

Dosao je neki covjek Allahovom Poslaniku Muhammedu saws, pa mu se pozali rijecima : "Allahov Poslanice, zadesila me oskudica pa nemam sta da jedem", pa je Poslanik saws poslao do svoje familije da pitaju dali imaju sta da dadnu ovom covjeku od hrane, ali kod njih nije bilo nista, pa Poslanik s.a.w.s. rece svojim ashabima: "Imali li iko ko ce nocas ugostiti ovog covjeka, Allah mu se smilovao ." Tada ustade jedan ashab, Ebu Talha (r.a.) pa rece: "Ja cu, Allahov Poslanice". Zatim ode svojoj kuci i rece supruzi : "Ovo je Poslanikov saws gost, pa cemo ga ugostiti i ne smijemo ga nicim omalovaziti". " Tako mi Allaha, imamo hrane samo za djecu" - odgovori mu supruga, a Ebu Talha (r.a.) predlozi supruzi da odulji da spremanjem vecere, kako bi djeca zaspala od umora. I tako bi, djeca zaspase, ali je problem bio da ako dadnu gostu hrane, onda oni sami nece imati sta da jedu a gostu moze biti neugodno da jede sam, dok domacini nemaju nista. Medjutim, dogovorili su se da ugase svijecu, te su usluzili gosta sa hranom a sebi su uzeli prazne posude i pravili se da i oni jedu, a da gost nije ni znao da oni ustvari nemaju hrane za sebe. Tako da su te noci legli gladni. Sutradan je Allahov Poslanik saws nasmijan sreo Ebu Talhu (r.a.) i ispricao mu da ga je Allah swt obavjestio o njhovom lijepom postupku prema gostu i da je Uzviseni Allah zadovoljan s njima , te da je u vezi njih objavljen ajet "... i vise vole njima (potrebnima) nego sebi, mada im je i samima potrebno..." (sura - Progonstvo, 9) (Hadis biljezi imam Buharija) * * * Jednog dana sjedio je Ebu Dahdah u dzamiji, kada je Allahov Poslanik Muhammed saws rekao da je Uzviseni Allah objavio ajet: "Ko ce Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio". Pa kada je ovaj ashab to cuo, dodje do Poslanika saws pa ga upita: "O Allahov Poslanice , jeli to Allah trazi od nas zajam da mu damo "? - " Jeste" - odgovori Poslanik saws, " A sta je zauzvrat , sta je nagrada" upita Ebu Dahdah? "Dzennet" - odgovori Poslanik saws. "Tako mi Allaha, ja dajem svoj vocar palmi na Allahovom putu" - rece Ebu Dahdah r.a. . Pa je otisao do tog svog vrta, a njegova supruga bjese u tom vrtu sa djecom, koja su se igrala unutra. Zatim je pozvao svoju suprugu, ne ulazeci u vrt: "Umm Dahdah, hajde izadji iz tog vrta" , " Zbog cega" upita ga supruga . " To smo mi ulozili na Allahovom putu, dali smo ga siromasnim i drugim potrebnim" - rece Ebu Dahdah. A njegova zena mu odgovori: "Uspjela je tvoja trgovina, o Ebu Dahdah", zatim rece djeci :" Djeco, izlazite iz ovog vrta, ovo sada drugima pripada." Kada su izasli napolje, majka vidje da je mala kcerkica stavila u svoja usta jednu datulu da je pojede, pa joj majka stavi prst u usta i izbaci tu datulu, pa joj rece: "To nije vise nase". Poslije toga su otisli i vise se nikada nisu osvrnuli na taj vrt. (Hadis biljezi imam El-Bezzar)05.12.2011.

NAMAZ

To nije samo molitva. To je trenutak u životu čovjeka kada on direktno staje pred ALLAHA, predaje Mu se svim svojim bićem, iskazujući Mu zahvalnost za sve blagodati. Cilj namaza je da čisti ljudsku dušu od svih zlih misli, svih loših želja i prohtjeva, od zlih djela. Namaz je odgojni čin, podstrek na dobra djela, podstrek na rad za opće dobro svih ljudi. Uči što ti je objavljeno iz Knjige i obavljaj Namaz, jer Namaz sprečava od ružnih i nevaljalih djela, a spominjanje ALLAHA je, bez sumnje, najveća pobožnost. ALLAH sve zna šta vi radite. ( Kur'an ) Na Namazu vjernik polaže račune pred ALLAHOM, dz.š., za sva svoja djela, ispituje svoju savjest. iskreni Namaz, odgaja vrline u ljudskoj duši a otklanja mahane.Kao što voda pri uzimanju abdesta spira nečistoću s tjela, tako Namaz spira nečistoću koja se nataložila na ljudskoj duši. Pet puta dnevno čovjek vjernik preporađa svoj duh. Muhammed, s.a.v.s., rekao je: šta mislite, kad bi od vas neko imao pred vratima rijeku, pa se u njoj svaki dan kupao, bi li ostalo nečistoće na njemu? Kad su okupljeni vjernici koji su slušali ove riječi odgovorili da ne bi ostalo nečistoće, Muhammede, s.a.v.s., dalje reče: Eto tome sliči i pet namaza dnevno. ALLAH, dz.š., njima briše grijehe i greške ( iskrenog NJegovog roba musallije )

05.12.2011.

PUT JE UKAZAN

PUT JE UKAZAN ALLAH, dz.š., sigurno želi da svi ljudi dođu do savršenstva svojih duša U raskoši Svoje neizmjerne plemenitosti, ljubavi i dobrote prema čovječanstvu, od postanka ljudskog roda slao je upute ljudima kako da postanu pravi ljudi, kako da usavrše svoje duše, kako da pristignu vječno blaženstvo i sreću. I posljedni Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., došao je s Uputom. Prenio nam je Kur'an, Allahovu Riječ, i objasnio islam svojom riječju i djelom. Dakle, Pravi put je sigurno ukazan. O njemu sumnje nema. Sve preporuke Allaha,dz.š., kao i NJegove zapovjedi, sve riječi Resulullaha, s.a.v.s., i sva njegova djela, usmjereni su da nauče čovjeka kako da postigne najveći cilj.05.12.2011.

I LOWE ALLAH

‎" Svakog časa On se zanima nečim" On svakog trena nekome otklanja tegobu, grijehe prašta, daje opskrbu, uveseljava tužne, hrani gladne i poji žedne. Myspace Supermodels Graphics Fashion Women Clipart

Free Spiritual Photos Religious Pictures Quotes
http://animation-gifs-glitter-graphics.blogspot.com

05.12.2011.

Dova

Gospodaru, učini nas od onih kojima ćeš džennetske blagodati darivati i daj da budemo ustrajni u podršci islamu, sve dok Te ne sretnemo. Gospodaru, Ti Koji srcima upravljaš, učvrsti naša srca u Tvojoj vjeri, da Ti budemo pokorni, da Te volimo, da budemo ustrajni u radu za Tvoju vjeru, Najmilostiviji Milosniče. **** Amiiin!

04.12.2011.

Uzvišeni Allah kaže:

"Mojim dobrim robovima sam pripremio nešto što oči nisu vidjele, za što uši nisu čule, niti je ikad na um palo ljudskom srcu." Proučite ako hoćete ajet i niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za njihova djela. (Es-Sedžde, 17.) hadis-kudsi04.12.2011.

Allahu Ekber

U sretnim trenucima...............Veličanstvenog hvalite! U teškim trenucima................ Milostivog molite! U tišinama .............................. Svevišnjem se poklonite! U bolnim trenucima............... na ALLAHA se oslonite! —04.12.2011.

♥♥♥♥

Rabbenâ lâ tuzig kulûbenâ ba‘de iz hedejtenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten inneke ente-l-vehhâb. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!


Get Islamic Comments

04.12.2011.

Allahu moj

, molim Te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomoć, svjetlo, berićet i uputu, a utječem se Tebi od svakog zla koje je u njemu i poslije njega." Praying boy
More islam | Forward this Graphic

03.12.2011.

Dova

Allahu moj, podari mi čvrstinu i odlučnost u ispravnom djelovanju; omogući mi da Ti se zahvaljujem na Tvojoj blagodati,i da Ti na najljepši način ibadet iskazujem; obdari me skrušenim i predanim srcem, lijepim i ispravnim moralom, jezikom koji istinu govori i djelom koje će biti primljeno! Od Tebe tražim dobro koje Ti znaš i zaštitu od zla koje je Tebi poznato, i molim Te za oprost onoga što Tebi nije skriveno, jer Ti znaš, a ja ne znam, Ti si Znalac svega skrivenog! Gospodaru naš, molimo Te Tvojim lijepim imenima i visokim svojstvima da obnoviš iman u našim srcima. Gospodaru naš, učini nam iman dragim i uljepšaj ga u našim srcima, a omrzni nam nevjerstvo, grijeh i nepokornost i učini nas od upućenih. Slavljen neka je Gospodar svake veličine i visoko je On iznad onoga šta Mu pripisuju i neka je selam i spas poslanicima, i neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

I Love Allah

Graphics16.com | Islam | Forward this Picture
03.12.2011.

Ne tuguj...Vjera, to je život...

Ne tuguj...Vjera, to je život... Samo vjerovanje u Allaha, Gospodara svjetova, čini dušu sretnom, čisti je, uveseljava i iz nje briše brigu, tugu i nemir. Život ima dobar okus jedino uz vjeru. Za bezbožnike i nevjernike jedini spas od tjeskobnog i mučnog života predstavlja samoubistvo. Kako li je samo jadan život bez vjere! Kako li strašno vječno proklestvo čeka one koji na Zemlji skrenu s Allahova puta. "...i da Mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečetiti, i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali, i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni!" (El-En'am : 110) Zaista je došlo vrijeme da se ljudi istinski uvjere i da povjeruju da nema boga osim Allaha. Naime, toliko smo iskustva stekli, toliko je stoljeća prošlo koja nam govore da je nevjerovanje laž, idolotarija prokletstvo, a da su poslanici istinu kazivali, i, konačno, da je Allah istina, Vladar svega. Samo On zahvalu zaslužuje i samo On sve može. Samo s imanom bit ćeš sretan i spokojan bilo da si jak ili nemoćan, bilo da je hladno ili toplo. "Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili." (En-Nahl : 97) Pod izrazom "lijep život" koji se spominje u navedenom ajetu misli se na spokoj duše onih koji čekaju sastanak s Gospodarom, na postojanost njihove ljubavi prema Stvoritelju, čistoću njihovog bića od zla i štetnosti, njihovu smirenost u teškim situacijama, pomirenje sa sudbinom i zadovoljstvo njime jer su oni zadovoljni da im Allah bude gospodar, islam vjera, a poslanik i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu 'alejhi we sellem

Islam Graphic

Pictures88.com | Islam | Forward this Picture
03.12.2011.

TEWBA I MILOST ALLAHOVA

Od Jezida Rakkasija se prenosi da je rekao; "Pricao nam je Ebu Hurejre r.a. da je ALLAHOV Poslanik MUHAMMED s.a.v.s.. rekao : "Adem je najcasniji covjek kod Allaha i Allah ce mu pruziti tri opravdanja na Kijametskom danu.Allah ce reci; "Ademe da nisam prokleo lazljivce,da ne mrzim laz i da ne prijetim za nju,i da nisam obecao da cu ispuniti Dzehenem i ljudima i dzinima,smilovao bih se tvom potomstvu danas. Ademe necu ni jednog tvog potomka uvesti u Dzehennem, osim onoga za koga znam,Svojim sveznanjem,da bi on, i kada bi ga vratio na dunjaluk,bio pogan i hrdav,kao sto je i bio i da se ne bi pokajao.Ademe ucinio sam te sudijom izmedu Mene i tvojih potomaka..Idi do Mizana i pogledaj kakva su im djela.Ko god bude imao koliko i trun vise dobrih djela,njemu je Dzenet,a sve kako bi znao da u Dzehenem necu poslati nikog osim nepravednika.

Muslim Boy Reading The Quran

Pictures88.com | Islam | Forward this Picture
03.12.2011.

ALLAHOVA MILOST JE PRETEKLA NJEGOVU SRDŽBU

Nada je odmor i istinski užitak za srce koji čovjeku omogućava da očekuje lijepu budućnost i sretan završetak dunjalučkog života. I to je ono što ga podstiče da izvršava sve ono što vodi ka tom cilju. Nada je zapravo gonič koji srca tjera da se kreću prema vječnom prebivalištu koje bi voljeli nastaniti, a to je Džennet. Uzvišeni je objavio: Reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i on je milostiv.” (Ez-Zumer, 53.) O veličini i vrijednosti nade kao ibadeta, postoje mnogi hadisi, a mi ćemo spomenuti samo neke. U hadisu koji prenosi Ibn Abbas, spominje se da su idolopoklonici koji su u predislamskom dobu činili nasilje, nepravedno ubijali ljude i bili ogrezli u zinaluku, rekli Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kada ih je pozivao u islam: “Ono što govoriš i u šta pozivaš, zaista je lijepo, samo kada bi nas obavijestio da li će nam primanjem islama biti oprošteni svi prijašnji grijesi?” Nakon toga objavljen je ajet: "I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; a ko to radi, iskusiće kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je." (El-Furkan, 68.-70.), a također i gore citirani ajet iz sure Ez-Zumer. (Buharija i Muslim)

03.12.2011.

Abdest

 Abdest je najbolje vjernikovo oružje. "Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici-svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove:"Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." I oni govore: "Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; Tebi ćemo se vratiti." Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu je korist dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!"El-Bekare, 286.

<< 12/2011 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


LOGO BLOGA

SVJETLO KUR\'ANA


MOJI LINKOVI
sat

Allahu moj. Tebi sedzdu cini moje tijelo i moja dusa a moje srce u Tebe vjeruje. Priznajem ti sve blagodati a i moje grijehe. Prema sebi sam nepravdu ucinio pa mi oprosti jer samo Ti grijehe prastas. Tvojom spremnosti za prastnje uticem ti se od tvoje kazne. Utjecem ti se tvojom miloscu od Tvoje srdzbe. I utjecem se Tebi od Tebe. Nisam u stanju izraziti svoju zahvalnost tebi. Ti si onakav kakav si sam rekao za sebe da si. Svemoguci i Veliki Allahu, molimo Te za milost i oprost... oprosti nam grijehe i na pravi put nas uputi...

AMIN
****"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita:
"A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim
ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko
tebi uskraćuje." (Bejheki)


****


Allahov Poslanik, s.a.v.s.,kaze:Nije dozvoljena laz,osim u tri situacije:kada covjek slaze svojoj zeni da bi joj udovoljio,u ratu i laz kojom se ima za cilj pomirenje zavadjenih osoba.. (TIRMIZI i AHMED)"Ko se bude cuvao smunjivih stvari, sacuvat ce svoju vjeru i cast"

Čuvanje i bježanje od sudbine ne pomaže, ali uz čvrstu vjeru i iskrenu dovu ima hajra:
"Čuvanje od sudbine neće vam donijeti nikakve koristi, ali dova može koristiti za ono što je bilo i ono što ce biti. Allahovi robovi, obraćajte se Uzvišenom Allahu dovom!"